Articles tagged with: pielęgniarka

Centrum dowodzenia pielęgniarek

Dwie pielęgniarki środowiskowe czytają dokument

Do tej pory pielęgniarki środowiskowe Wejherowo miały swoje macierzyste siedziby w poszczególnych placówkach medycznych na terenie całego miasta. Każda pielęgniarka miała przydzielony obszar, na terenie którego zajmowała się pacjentami. Lokalny fundusz zdrowia wpadł na pomysł utworzenia spółki Pielęgniarka Środowiskowa Wejherowo, której podlegałyby wszystkie zatrudnione na tym stanowisku siostry. Panowie, a w tym zawodzie przybywa ich powoli ale systematycznie, trochę są oburzeni pominięciem ich w nazwie spółki.

Zarządzający funduszem obiecują, że jeśli ich liczba sięgnie pięćdziesiąt procent zatrudnionych, nazwa zostanie zmieniona na Pielęgniarze i Pielęgniarki Środowiskowe Wejherowo. Na razie może to wywołać uśmiech na twarzy ale być może kiedyś… Ale teraz już poważnie. Powyższe działanie kasy chorych stworzenia czegoś w rodzaju centrum dowodzenia tym sektorem służby zdrowia uważam za trafiony. Pomysł ów podyktowany jest faktem, że zdarzały się z różnych względów w rejonowych placówkach medycznych braki kadrowe, które miały wpływ na jakość usług świadczonych w terenie.

Zwolnienia lekarskie pielęgniarek (oczywiście mają do nich prawo) i inne absencje powodowały, że do końca nie mogły spełniać swoich zadań wobec pacjentów. Po utworzeniu centrum Pielęgniarek Środowiskowych Wejherowo faktycznie łatwiej będzie rozdysponować wśród większej ilości osób pracę na rzecz podopiecznych. Pacjent to nie papier, który można wypełnić w późniejszym czasie czy wykonać zleconą prace w domu na komputerze i wysłać internetowo. Jego potrzeby zdrowotne i egzystencjalne muszą być zaspokojone w czasie, w którym tego faktycznie potrzebuje. Po przeanalizowaniu argumentów uważam pomysł utworzenia centralnej siedziby Pielęgniarek Środowiskowych Wejherowo za trafiony. Na razie miasto przygotowuje odpowiednia siedzibę dla nowo utworzonego członu zabezpieczenia medycznego.