Przekazu reklamowego nie można ujmować jako wiadomością stricte dziennikarską. Oprócz jej przymiotów niezwykle ważnym czynnikiem jest czynnik przekonujący. Zamysłem reklamy jest namówienie kupującego do korzystania z usług lub artykułów. Czasami zdarza się, że dążeniem reklamy ma być popieranie konkretnej idei lub promowanie spółki. Typ reklamy zależy od zamysłu reklamodawcy. Do jednej z pierwszych możemy uwzględnić reklamę papierową – obrazkową, pisemną, lub tekstowo-graficzną. Może ona zostać wydana w charakterze ulotek, dużych banerów outdoorowych lub jako reklama zamieszczana w czasopismach. Następne formy reklam są już bardziej złożone. Przykład stanowi reklama dla radiosłuchaczy czy telewizyjna. Do tego stylu reklam ważny jest składowa nazwany „zderzakiem”. Jest to taka forma reklamy, która odróżni akurat tę, wyszukaną z całego bloku. Może być to użycie charakterystycznego podkładu dźwiękowego, właściwie zmienionego lektora. A jeśli wspominamy już o samej reklamie audiowizualnej, to charakteryzuje się ona formą graficzną. Należy więc zatem zwrócić uwagę na to, żeby odbiorca został przyciągnięty nie jedynie przez sam głos, ale dodatkowo przez nowoczesną formę wizualną. Pomysł odgrywa więc znaczącą rolę. Najmniej znanym typem reklamy są reklamy wizualne w plenerze. Do ich wyświetlania zastosowane bywają monitory reklamowe. Ta reklama wizualna to zazwyczaj animacje na ekranach. Przykładowym typów zastosowania jest reklama skm. Telewizory wbudowane są we wnętrzu nowszych wagonów SKM. Prezentowane są na nich w gruncie rzeczy nie tylko reklamy, a również aktualności z kraju i świata, imiona solenizantów, pozdrowienia oraz plansze zawierające część słówek angielskich oraz kaszubskich.

Leave a reply