Wypożyczalnia samochodów Gdańsk zapraszała na swój teren ogromnymi szyldami umieszczonymi przy drodze około pół kilometra od bramy wjazdowej. Była to nietypowa wypożyczalnia: zgromadzone w niej samochody nie służyły szybkiej jeździe, załatwianiu interesów, stanowiły historię polskiej motoryzacji, dla wielu były wspomnieniem minionej epoki. Ludzie, przesyceni już nowoczesnymi samochodami, mieli ochotę wracać do wspomnień minionej epoki.

turystyka-wycieczkowiec

Dzięki reklamie w lokalnej prasie, radio i środkach komunikacji miejskiej wypożyczalnia samochodów Gdańsk zyskiwała coraz więcej klientów. Amatorami samochodów byli nowożeńcy, dziadkowie chcący pokazać swoim wnukom samochody, którymi jeździli w dzieciństwie i które można było samemu naprawić oraz całe rodziny, które traktowały przejażdżkę tymi samochodami jako atrakcję. Dzięki specjalnym karnetom można było uzyskać bonifikaty na wielokrotne przejażdżki różnymi typami samochodów, co też zachęcało do korzystania z oferty wypożyczalni. Z czasem pozyskano dla wypożyczalni autobus „ogórek”, który po uprzedniej rezerwacji obwoził po Gdańsku wycieczki. Samochody zgromadzone w najstarszej   wypożyczalni w Gdańsku zaczęły wyznaczyć nowy trend w turystyce podmiejskiej i rodzinnej.