Articles for Lipiec 2013

Ceny biletów SKM

Ceny biletów skm stopniowo się zwiększają. W tym roku zauważyliśmy kolejne podwyżki nominalne. Dlaczego zarząd decyduje się na wzrost cen pobieranych za przejazdy? Z oficjalnych informacji można odczytać, że są to nieodzowne sposoby, aby zdołać sfinansować inwestycje, których wykonanie wyznaczyło SKM/PKP.

kolej SKM (4)

Dotyczyć one będą wymiany taboru kolejowego, remont dworców, szyn jak również innych dalszoplanowych działań. Koszta biletów w 2013 roku w lutym wzrosły następująco. Gdy przypatrzymy się pięcu strefom należności za pojedyncze, jednorazowe bilety, podwyżka cen przezentuje się następująco: dla pierwszej i drugiej strefy, czyli od 1 do 6 km i od 7km do 12km koszta za przejazd zwiększą się o 20 groszy. 30 groszowa podwyżka zanotowana będzie dla strefy trzeciej i czwartej (kolejno: 13-18 i 19-24km). 31-40km, czyli ostatnia piąta strefa będzie miała wzrost opłat w wysokości 50 groszy za bilet.

Tymczasem bilety cykliczne wycenione zostały od 3zł do 6zł drożej niż na dzień dzisiejszy. A czy ceny świadczeń reklamowych zwiększą się wraz z podwyżką za podróż skm? Dotychczas nie odczuliśmy wzrostów cenowych jeżeli dotyczy to usługodawców prywatnych. Szczegółowe informacje będzie można odszukać wyszukując w Google informację pod słowem kluczowym: reklama w Luxmed. Jeżeli dopiero co dowiecie się Państwo o zaplanowanych wzrostach opłat, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą ekipą.

Podwyżka cen przejazdów SKM

Koszta biletów SKM miarowo się powiększają. W 2013 roku zauważyliśmy kolejne wzrosty kosztów.

Dlaczego dyrekcja decyduje się na wzrost cen pobieranych za przejazdy? Z formalnych informacji dowiadujemy się, że są to nieodzowne działania, by móc sfinansować inwestycje, których realizację wyznaczyło SKM/PKP.

Dotyczyć one będą wymiany zasobu kolejowego, rewaloryzację dworców, torów a także innych nieznacznych działań. Ceny biletów w 2013 roku w lutym wzrosły w ten sposób. Gdy przyjrzymy się pięciu obszarom opłat za pojedyncze, jednokrotne bilety, wzrost cen prezentuje się w taki sposób: dla pierwszej i drugiej strefy, a zatem od 1 do 6 km jak również cena wzrośnie o 20 groszy. 30 groszowa podwyżka zaplanowana jest dla strefy trzeciej i czwartej (czyli: 13-18 i 19-24km). 31-40km, czyli ostatnia piąta strefa będzie miała podwyżkę w wysokości pięćdziesiąt groszy za bilet. Z kolei bilety periodyczne kosztować będą od 3zł do 6zł więcej niż dotychczas.

kolej SKM (3)

A czy ceny świadczeń reklamowych odnotują zmianę wraz z podwyżką za podróż pociągiem? Do tej pory nie odnotowaliśmy zmian cenowych jeśli chodzi o usługodawców prywatnych. Szczegółowe informacje będzie można odszukać wpisując w Google informację pod słowem kluczowym: reklama w Luxmed. Gdy ledwie dowiecie się Państwo o planowanych wzrostach opłat, prosimy o pilny kontakt z nami.